Bileterki na wszystkich liniach

Na naszych liniach wprowadziliśmy bileterki. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, honorujemy wszelkie przewidziane prawem zniżki.